Category Archives: Huấn luyện Pet Cưng

PHẦN THỨ BA: CÁCH CHỌN CHÓ VỀ NUÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN CHÓ ĐƠN GIẢN

Các cụ có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ” thì đối với cún cưng cũng thế. Bạn không cần phải đợi chú chó của mình trưởng thành mới huấn luyện mà ngay khi còn nhỏ đã được chỉ dạy sẽ giúp hình thành những thói quen tốt đẹp khi lớn lên I. CÁCH CHỌN […]