Dây Dắt Phản Quang (Kèm Yếm) Cho Chó 7-15kg

45.000

  • Phù hợp cho cún từ 7-15kg
  • Bản dây 1.5cm
  • Nhiều màu sắc
  • Có thể phản quang trong bóng tối
  • Dây dắt có kèm yếm (đai ngực)
Dây Dắt Phản Quang (Kèm Yếm) Cho Chó 7-15kg

45.000