Gói 20 Thanh Súp Thưởng Ciao Nhật Bản

  • Gói 20 thanh, 14g/thanh
  • Khách được chọn vị
  • Ngày và lô sản xuất: Xem in trên bao bì
  • Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.